Artikkel skapt av

Publisert: 1931

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1931-05-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Nekrologer

Er en del av

Naturen. Nr. 5-6, Mai-Juni 1931, 55. årgang

Utgitt av Bergens Museum, Redigeret av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus