Artikkel skapt av

Publisert: 1934

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1934-04-02


Dette dokumentet er knyttet til emnet Entomologi

Er en del av

Naturen. Nr 4. April 1934, 58. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! ... se mer


comments powered by Disqus