Artikkel skapt av

Publisert: 1940

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1940-06-021


Dette dokumentet er knyttet til emnene Medisin, Trepanasjon

Er en del av

Naturen. Nr. 6-7, Juni - Juli 1940, 64. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus