Artikkel skapt av

Publisert: 1941

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1941-01-01


Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Kunststoff

Relatert til: Kunststoffer og deres anvendelse

Er en del av

Naturen. Nr. 1, Januar 1941, 65. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup.Les mer om digitaliseringsprosjektet og Naturen! ... se mer


comments powered by Disqus