Artikkel skapt av

Publisert: 1943

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1943-11-02


Dette dokumentet er knyttet til emnene Kjemi, Molekyler, Virus

Relatert til: «Levende molekyler»: I. Gener og cytoplasma

Er en del av

Naturen. Nr. 11, November 1943, 67. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus