Artikkel skapt av

Publisert: 1944

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1944-11-01


Dette dokumentet er knyttet til emnet Kunsthistorie

Er en del av

Naturen. Nr. 11, November 1944, 68. årgang

Utgit av Bergens Museum, Redigert av Torbjørn Gaarder med bistand av Aug. Brinkmann, Oscar Hagem, Bjørn Helland-Hansen, Carl Fred. Kolderup. se mer


comments powered by Disqus