Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-01-23

Maskinskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående søknad av midler til herregården Ledaal i Stavanger.

Brev, Arkeologi, Regjeringen

Brev ubb-ms-1201-490-b-21

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-02-02

Maskinskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Kirkedepartementet med søknad om midler til herregården Ledaal i Stavanger.

Brev, Arkeologi, Kulturminner, Regjeringen

Brev ubb-ms-1201-490-b-23

Jan Greve Thaulow Petersen

Brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig. 1934.

1934-02-02

Maskin- og håndskrevet brev fra Jan Greve Thaulow Petersen til Haakon Shetelig angående søknad av midler til herregården Ledaal i Stavanger og Johs. Bøes medlemskap i Videnskapsakademiet.

Brev, Arkeologi, Regjeringen

Brev ubb-ms-1201-490-b-22