Strandgaten 126.

Signatur: ubb-bros-kt-s-488

Rodenummer:

  • 4. rode nr. 63

27.04.1905: " Stort Legat. Tredje Paaskedags Eftermiddag afgik ved Døden gamle Farvemester Torbjørn Winæs ude ved Nykirken. han blev 75 Aar gammel. Den Afdøde har sat sig et smukt Minde, idet han har bestemt, at hans efterladte Formue - der antagelig vil beløbe sig til ca. 30,000 Kroner - Skal gaa til et legat, der bærer Afdødes navn. Det skal bestyres af Sognepræst og Formandskab i Ullensvang og Kinserviks Sogn i Hardanger, og Legatet Renter skal efter bedste Skjøn, i Forhold til enhvers Trang, aarlig utdeles til Værdige Trængende i Testators Hjembygd Kinservik og Ullensvang. Fortrinsberettigede er Afdødes Slægtninger, om nogen af disse skulle være trængende."

Relatert sted:

Relatert til:

Referanse(r):

Interne noter(r):

comments powered by Disqus