Wesenbergsmuget 5 og 7 (?)

Signatur: ubb-bros-kt-w-12

Rodenummer:

  • 23. rode nr. 38

17. januar 1780 averteres at man forgjeves har forsøkt auksjonert bort "afgangne Friderich Wesenbergs Enkes" stervbohus udi byens 23. rode nr. 38, "udi det saa kaldede Wesenberg Smug paa Øvregaden". Eiendommen er derfor tilsalgs under hånden. Denne eiendommen ble vistnok senere oppstykket til 18. rode nr. 38 a,b,c,d og e. som fikk betegnelsen Wesenbergsmuget 5 og 7, og Øvregatens Almenning 6, 8 og 10 (Koren Wibergs plass.). Friderich Wesenberg var Wesenbergs stamfar i Bergen, se Wesenbergslekten side 3 under "Michael Friderich Wesenberg". Da smuget i annonsen ovenfor allerede i 1780 kalles Wesenbergsmuget, må det således være efter Frederich skuget er oppkaldt, men det kan vel ikke sees bort fra at navnethar holdt sig ved like som følge av det bodde flere Wesenberger i smuget, således Frederichs sønn Kacob som eiet nr. 1, se kort under Wesenbergsmug 1, og nr. 16 (se kort) som helt opp i vårt århundre tilhørte Wesenberger og var et slags familiehus

Relatert til:

Referanse(r):

Relatert person:

Interne noter(r):

comments powered by Disqus