Diplom

Dato: 1357-10-16


Nettsider
Diplom datert 1357, 16. oktober. Tingvoll (Møre og Romsdal). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 386.


Signatur: ubb-diplom-0038Gå til side:

Tre menn kunngjør, at Steinar Klemetssøn og Ingeborg Kolbeinsdatter solgte til Sigurd Jonssøn en del av gården Rottås i Tingvoll sogn på Nordmøre.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Gårder, Diplomer, Middelalderen, 1300-tallet, Eiendomshandel, Salg

Relatert til: Steinar Klemetssøn, Ingeborg Kolbeinsdatter, Sigurd Jonssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 93
  • 300
  • God
  • Pergament, 2 seglremmer uten segl.

comments powered by Disqus