Diplom

Dato: 1398-05-13


Nettsider
Diplom datert 1398, 13. mai. Tokheim (Odda, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 681.


Signatur: ubb-diplom-0061Gå til enkeltside for nedlasting:

To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av en kjøttønne.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Handel, Middelalder, Rettssak, Kunngjøring, Diplomer, 1300-tallet

Relatert til: Simeon Eirikssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus