Diplom

Dato: 1398-05-13


Nettsider
Diplom datert 1398, 13. mai. Tokheim (Odda, Hordaland). Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.4. Nr. 681.


Signatur: ubb-diplom-0061Gå til side:

To menn utsteder vitnesbyrd om at Simeon Eirikssøn aldri har gjort falsk handel ved salget av en kjøttønne.

Dette bildet er en del av utstillingen Diplomer

Dette dokumentet er knyttet til emnene Handel, Diplomer, Middelalderen, Rettssak, 1300-tallet, Kunngjøring

Relatert til: Simeon Eirikssøn

Fysisk beskrivelse

  • Pergament, seglene mangler.

comments powered by Disqus