Diplom

Dato: 1411-03-23


Nettsider
Diplom datert 1411, 23. mars. Oslo, Trykt i Diplomatarium Norvegicum B.6. Nr. 376


Signatur: ubb-diplom-0076Gå til enkeltside for nedlasting:

Erik Erikssøn, lagmann i Oslo, pålegger Sigurd og Olaf, eierne av gårdene Øvre og Nedre Ås i Haslum sogn i Bærum, som trettet om grenseskjellet, å møte på åstedet til sommeren for å motta den endelige dom.

Dette dokumentet er knyttet til emnene Middelalderen, Rettssak, Eiendomsforhold, Diplomer, Dom, 1400-tallet, Lagmenn

Relatert til: Erik Erikssøn

Er en del av

Diplomsamlingen

Med diplom menes normalt: rettslige aktstykker som er utferdig... se mer

Fysisk beskrivelse

  • 130 mm
  • 300 mm
  • Brevet er sammenheftet med 1411, 23. juni.
  • Pergament. Seglet vedhenger, men brevet er utvilsomt falskt.

comments powered by Disqus