DiplomSignatur: ubb-diplom-a-1749-11-12Gå til enkeltside for nedlasting:

Kontrakt mellom Ole Åmundsen Grønås og Niels Olsen Sveneim fra Nordhordland fogderi og Gerdt von der Ohe i Bergen om oppførelsen av sistnevntes sjøboder i Sandviken ved Jens Jansens reperbane. Johan Christopher Cleis og Johan Hagelsteen har som vitterlighetsvitner underskrevet kontrakten.


comments powered by Disqus