Dokument skapt avSignatur: ubb-ekstern-0001


Eies av Ola Søndenå

Til tross for forberedelsene for å forhindre uroligheter var det eksempler på utglidninger. I politirapportene fra Stavanger beskrives fyll og kjempeslagsmål, tyverier, plyndring og vandalisme, minst fire dødsfall og skuddskader, og et stort antall metanolforgiftede. Det var spesielt ungdom som stod bak urolighetene, men også berusede og frustrerte tyske soldater. Lokalpressen reagerte med avsky mot behandlingen av «tyskertøsene», men rapporterte for øvrig, etter instruks fra Milorg, om at forholdene var rolige. 9. april ble politiet forsterket av mannskaper fra Oslo og de britiske styringsstyrkene ankom byen.

Dette bildet er en del av utstillingen Behovet for hevn


comments powered by Disqus