Dokument skapt avSignatur: ubb-ekstern-0010


Eies av Eva S. Johansen

«Krigsmoderen» på Nordnes, laget av Per Ung (2009). Monumentet ble skapt for å feire kvinnenes og mødrenes innsats på hjemmefronten under krigen, og for å hedre kvinner som mistet både menn og barn i løpet av krigen. "Krigsmoderen” ble oppført etter initiativ av krigsseileren Ragnvald Hommen.

Publiser med tillatelse av Eva S. Johansen/Nordnesrepublikken.

Dette bildet er en del av utstillingen Fredens ettervirkninger


comments powered by Disqus