DokumentSignatur: ubb-pod-001
Podcast: Hvordan ser vi på historiske kilder med et skeivt blikk? Hvordan kan dette være med på å utvide vår forståelse, og hvordan vi forstår vår egen samtids kompleksitet bedre? Middelalderen er vidt anerkjent som viktig for historisk utvikling og identiteter i Europa.

Hvordan utfordrer skeive perspektiver disse antatte sannheter? Panelet drøfte rollen forskningsinstitusjoner spiller i å formidle og forme oppfatninger av fortiden.

Paneldeltagerne er: Aidan Conti, moderator (professor, UiB), David Carrillo-Rangel (phD, UiB), Michelle Sauer (professor, UND, De Gruyter), Kate Maxwell (professor, UiT) og Bjørn Bandlien (professor, USN). 24. 10. 2022, Babelstuen, Bibliotek for Humaniora.
Se transkripsjon av paneldebatten nederst på siden.

Dette bildet er en del av utstillingen Audiovisuelt materiale produsert av Spesialsamlingene


comments powered by Disqus