1852 Sameopprøret i Kautokeino 1


Sophus Tromholt

Lars Jacobsen Hætta var en av de dødsdømte fra Kautokeino-opprøret i 1852. han ble benådet pga sin unge alder, og etter 15 år på Tukthuset i Christiania, ble han satt fri i 1867, og flyttet ...

Mann, UNESCO, Samer, Samedrakt

Fotografi ubb-trom-042