1893-1896 Fram-ekspedisjonen 5

Nettsider
Første Fram-ferd, 1893-1896.


Herman Dahl

Robåt, Kirke, Havn, Seilskip, Kaianlegg, Sjøbod, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-03608a

Herman Dahl

Kirke, Havn, Seilskip, Kaianlegg, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-03608b

Ukjent

Robåt, Crowd, Folkemengde, Kaianlegg, Færing, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-bs-ok-05298-004

Gustav Emil Mohn

På triumfbuen er navnet på alle ekspedisjonens deltagere.

Flag, Flagg, Torg, Brostein, Triumfbue, Polarekspedisjon

Fotografi ubb-gem-0224

Gustav Emil Mohn

Skip, Flag, Flagg, Kaianlegg, Livbåt, Polarekspedisjon, Polarskute

Fotografi ubb-gem-0262