1814 Eidsvollforsamlingen 4


Christian Fredrik: "Retræt, Hegerman! Retræt! Det er min kongelige ordre!" Hegerman: "Er Deres Majestæt gaaet fra forstanden?"

Konge, Postkort, Bro

Fotografi ubb-bros-05834

"Christian Fredrik aflægger for Rigsforsamlingen paa Eidsvold Troskabsed til Norges Konstitution."

Postkort

Fotografi ubb-bros-05835

"De fremmede Magters Gesandter forlanger, at Christian Fredrik skal nedlegge Kronen."

Postkort

Fotografi ubb-bros-05836a

"Christian Fredrik modtager i Gudbrandsdalen Efterretningen, om at Fredrik VI har afstaaet Norge til Sverige, hvorfor han som Regent stiller sig i Spidsen for Folket."

Postkort

Fotografi ubb-bros-05836b