1872 Prins Oscar i Bergen 4


Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Flag, Flagg, Bydekorasjon, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1086

Knud Knudsen

Gatelys, By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Klokke/ur, Bydekorasjon, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1087

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Brostein, Bydekorasjon, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1088

Knud Knudsen

By- og småsteder, Cities and villages, Gate, Crowd, Folkemengde, Flag, Flagg, Klokke/ur, Bydekorasjon, Kongelig besøk

Fotografi ubb-kk-ns-1089