1940 Bombing av drivstofftankene på Florvåg 11. mai 16


Ukjent

1940 Bombing av drivstofftankene på Florvåg 10. mai

Brann, Oljetank

Fotografi ubb-bs-fol-00162-002k

Leif M. Endresen

Florvågtankene brant i nesten en uke.

Skip, Brann, Oljetank

Fotografi ubb-bs-fol-00162-002t

Ukjent

Florvågtankene brenner

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17123

Rolf Norvin

Florvåg sett fra Fjellgaten

Brann

Fotografi ubb-bs-ok-22302

Leif M. Endresen

Oljetankene på Florvåg i brann etter bombing. Tollboden til venstre.

Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-001-044

Florvågtankene i brann sett fra Skanselien

Bombetreff, Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-001-046

Leif M. Endresen

Florvågtankene i brann.

Brann

Fotografi ubb-ohk-001-050

Leif M. Endresen

Drivstofftankene på Florvåg ble bombet og satt i brann 10.mai. 1940. Røyken drev inn over byen en hel uke.

Fotografi ubb-ohk-001-052

Leif M. Endresen

Bombing av tankanlegget, Florvåg.

Bombetreff, Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-001-062

Ukjent

Florvågtankene brenner. Skoltegrunnskaiens ruiner til venstre.

Brann

Fotografi ubb-ohk-008-047

Brannen i drivstofftankene på Florvåg varte i 8 dager.

Brann, Tank

Fotografi ubb-ohk-008-049

Ukjent

Florvågtankene brenner sett fra Eidsvågsbukten.

Skip, Brann

Fotografi ubb-ohk-009-021

Brannen i tankanlegget på Florvåg sett fra Sukkerhusbryggen med Laksevågfergen til høyre.

Ferge, Bombetreff, Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-011-057

Tankene på Florvåg brenner etter bombetreff.

Bombetreff, Tankanlegg

Fotografi ubb-ohk-011-061

Rolf Norvin

Tankanlegget på Florvåg i brann sett fra Fjellgaten

Brann

Fotografi ubb-ohk-012-029

Rolf Norvin

Bombingen av Florvågtankene tatt fra Fjellgaten

Brann, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-023-027