1914 - 1918: Første verdenskrig 13


Ukjent

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01211-007a

Ukjent

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01211-007b

Ukjent

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01211-007c

Finn Gundersen

Militæruniform, Soldat, Vakt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01440-034c

Finn Gundersen

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Vakt, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01440-034d

Finn Gundersen

Militæruniform, Soldat, Oversiktsbilde, Vakt, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-fol-01440-034e

Ukjent

Politi, Melkespann, Meieriutsalg

Fotografi ubb-bs-ok-03334

Ukjent

Nøytralitetsvakt på Flatøy 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-ok-04276-001

Ukjent

Nøytralitetsvakt på Flatøy 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Telt, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-ok-04276-002

Ukjent

Nøytralitetsvakt på Flatøy 1914

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Telt, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-ok-04276-003

Harald Johan Nilsen

Forsvaret, Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-q-00084

Ukjent

Gruppe soldater på Nøytralitetsvakt ved Hellen Batteri i Sandviken 1914

Militæruniform, Soldat, Gruppeportrett, Rifle, Nøytralitetsvakt

Fotografi ubb-bs-q-01053-002

Ralph L. Wilson

Avis, Jente, Gutt, Sommerkjole, Barneklær, Søsken

Fotografi ubb-wil-d-157