1936 Kongress for forhistorie og protohistorie 5

Norsk Arkeologisk Selskap ble stiftet i 1936, i etterkant av at den andre internasjonale Kongress for forhistorie og protohistorie ble avholdt i Oslo. Omtrent 500 arkeologer fra flere land samlet seg i hovedstaden, og kongressen ble trukket frem som en katalysator for at en «gammel plan om å stifte et norsk arkeologisk selskap» endelig ble fullbyrdet i den første utgaven av Viking.


Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger skriver at han har kommet seg etter sykdom, at stadig flere tyskere melder seg, informerer om ulike foredrag og uttrykker et ønske om å besøke Shetelig i Bergen.

Brev, Foredrag, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-05

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brevet gjelder tyskernes deltagelse under Kongressen, og Brøgger ønsker å møte Shetelig personlig for å dele sensitiv informasjon om dette. Kongressen refererer til Kongress for forhistorie og protohistorie som ble avholdt i ...

Brev, Arkeologi, Tyskland

Brev ubb-ms-1195-29-06

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger planlegger å besøke Shetelig i Bergen og oppdaterer om planleggingen av Kongressen.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1195-29-07

Anton Wilhelm Brøgger

Avskrift fra 1951. Brøgger ser fram til besøk av Shetelig og sier de kan prate nærmere sammen om Sheteligs deputasjon for Kongen.

Brev

Brev ubb-ms-1195-29-09

Bjørn Hougen

Maskinskrevet brev fra Bjørn Hougen til Haakon Shetelig angånde planleggingen av av kongressen Congrès International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques som skal arrangeres i Oslo.

Brev, Arkeologi

Brev ubb-ms-1201-320-12