1944 Flyangrepet på Laksevåg 4. oktober 35


Ukjent

Dette fotoalbumet heiter "Eksplosjonskatastrofen Bergen 20.apri 1944", men inneheld også fotografier frå flyangrepet på ubåtbunkeren 29.oktober og Laksevåg 4.oktober. Fotografiene er frå Gustav Brosing si samling, men ...

Krig, Skip, Ubåtbunker, Veisperring, Personbil, Brannvesen, Kirke, Brannruiner, Kiste, Andre verdenskrig, Røyk, Branntomt, Skipsbygging - verftsindustri, Brannslokking, By- og småsteder, Brann, Parade, Arkitekturhistorie, Bombenedslag, Krigsfangeleir, Gravferd, Lærfabrikk, Krigen på Vestlandet 1940-45, Tilfluktsrom, Bombe, Brannslukning, Kirkeruin, Gravplass

Album ubb-bros-07518

Holen skole etter bombeangrepet

Uniform, Bombetreff, Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-bros-07569

Ukjent

Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17076

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Husruin

Fotografi ubb-kk-n-426-008

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-009

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-014

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Bunkers, Kran

Fotografi ubb-kk-n-426-017

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-021

Atelier K. Knudsen

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-024

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lagerhus

Fotografi ubb-kk-n-426-028

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-034

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Verksted, Skipsvrak

Fotografi ubb-kk-n-426-036

Atelier K. Knudsen

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Forlis, Skipsvrak

Fotografi ubb-kk-n-426-041

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Sykkel, Bombetreff, Spett, Slegge

Fotografi ubb-kk-n-426-042

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-043

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-044

Leif M. Endresen

Skader etter bombing på Laksevåg.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-004-058

Leif M. Endresen

Restene av Holen skole på Laksevåg etter flyangrepet 4. oktober 1944. Gymnastikksalen i bakgrunnen. Her oppholdt en jenteklasse seg under bombingen

Skolebygning, Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-004-060

Leif M. Endresen

Skader etter bombing på Laksevåg. Kringsjåveien.

Bolighus, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-062

Leif M. Endresen

Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.

Krigsfangeleir

Fotografi ubb-ohk-004-064

Leif M. Endresen

Bergens Mekaniske Verksteder etter bombingen på Laksevåg

Bombetreff, Husruin, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-ohk-004-066

Leif M. Endresen

Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.

Bombetreff, Havn, Kran

Fotografi ubb-ohk-004-068

Leif M. Endresen

Sørevågen, Laksevåg etter bombingen. Bunkerskaien "K-71", Kullkompagniet af 1871, med lagerbygningen.

Bombetreff, Kaianlegg

Fotografi ubb-ohk-004-070

Leif M. Endresen

Sørevågen, laksevåg etter bombingen. BDS bunkerkai (kull) i bakgrunnen.

Bombetreff, Kaianlegg

Fotografi ubb-ohk-004-072

Leif M. Endresen

Ødeleggelser etter bombeangrepet på Laksevåg

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-005-001

Rolf Norvin

Laksevåg mot Norevågen

Skip, Bombetreff, Havn

Fotografi ubb-ohk-012-043

Rolf Norvin

Kringsjå

Boligblokk, Murstein

Fotografi ubb-ohk-012-045

Rolf Norvin

Utsikt over Sørevågen, Laksevåg. Bunkeren til venstre.

Ubåtbunker, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-047

Rolf Norvin

Olderneset. Kleivdals Lærvarefabrikk, skorsteinen står igjen.

Bombetreff, Industri og Håndverk, Fabrikk, Pipe, Nes

Fotografi ubb-ohk-012-049

Rolf Norvin

Ubåtbunkeren etter bombingen.

Ubåtbunker, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-051

Rolf Norvin

Ødeleggelser i Kringsjåveien etter bombingen.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-012-053

Rolf Norvin

Ødeleggelser etter flyangrepet.

Bolighus

Fotografi ubb-ohk-012-055

Ukjent

Laksevåg etter bombing 04.10.1944

Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-085

Rolf Norvin

Skader på Laksevåg etter bombingen.

Bombetreff, Husruin

Fotografi ubb-ohk-013-047

Ukjent

Fra Holen, Laksevåg etter flyangrepet.

Gjenreising og sanering, Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-ohk-018-069