1944 Flyangrepet på Laksevåg 4. oktober 34


Holen skole etter bombeangrepet

Uniform, Husruin, Bombetreff, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-bros-07569

Ukjent

Laksevåg etter bombing 04.okt. 1944.

Bombetreff

Fotografi ubb-bs-ok-17076

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Husruin

Fotografi ubb-kk-n-426-008

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-009

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-014

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Kran, Bunkers

Fotografi ubb-kk-n-426-017

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-021

Atelier K. Knudsen

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-024

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Lagerhus

Fotografi ubb-kk-n-426-028

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Bombetreff

Fotografi ubb-kk-n-426-034

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Verksted, Workshop, Skipsvrak, Bombetreff

Fotografi ubb-kk-n-426-036

Atelier K. Knudsen

Skip, Skipsbygging - verftsindustri, Forlis, Skipsvrak, Bombetreff

Fotografi ubb-kk-n-426-041

Atelier K. Knudsen

Sykkel, Skipsbygging - verftsindustri, Bombetreff, Spett, Slegge

Fotografi ubb-kk-n-426-042

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran, Bombetreff

Fotografi ubb-kk-n-426-043

Atelier K. Knudsen

Skipsbygging - verftsindustri, Heisekran

Fotografi ubb-kk-n-426-044

Leif M. Endresen

Skader etter bombing på Laksevåg.

Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-058

Leif M. Endresen

Restene av Holen skole på Laksevåg etter flyangrepet 4. oktober 1944. Gymnastikksalen i bakgrunnen. Her oppholdt en jenteklasse seg under bombingen

School, Skole, Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-060

Leif M. Endresen

Skader etter bombing på Laksevåg. Kringsjåveien.

Bolighus, Residential Building, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-062

Leif M. Endresen

Russerleiren, Nygårdsvik etter angrepet 04.10.1944.

Krigsfangeleir

Fotografi ubb-ohk-004-064

Leif M. Endresen

Bergens Mekaniske Verksteder etter bombingen på Laksevåg

Husruin, Bombetreff, Mekaniske verksteder

Fotografi ubb-ohk-004-066

Leif M. Endresen

Nordrevågen med bunkerskaien i bakgrunnen etter bombingen.

Havn, Kran, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-068

Leif M. Endresen

Sørevågen, Laksevåg etter bombingen. Bunkerskaien "K-71", Kullkompagniet af 1871, med lagerbygningen.

Kaianlegg, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-070

Leif M. Endresen

Sørevågen, laksevåg etter bombingen. BDS bunkerkai (kull) i bakgrunnen.

Kaianlegg, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-004-072

Leif M. Endresen

Ødeleggelser etter bombeangrepet på Laksevåg

Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-005-001

Rolf Norvin

Laksevåg mot Norevågen

Skip, Havn, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-043

Rolf Norvin

Kringsjå

Boligblokk, Murstein

Fotografi ubb-ohk-012-045

Rolf Norvin

Utsikt over Sørevågen, Laksevåg. Bunkeren til venstre.

Ubåtbunker, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-047

Rolf Norvin

Olderneset. Kleivdals Lærvarefabrikk, skorsteinen står igjen.

Fabrikk, Industri og Håndverk, Pipe, Bombetreff, Nes

Fotografi ubb-ohk-012-049

Rolf Norvin

Ubåtbunkeren etter bombingen.

Ubåtbunker, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-051

Rolf Norvin

Ødeleggelser i Kringsjåveien etter bombingen.

Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-053

Rolf Norvin

Ødeleggelser etter flyangrepet.

Bolighus, Residential Building

Fotografi ubb-ohk-012-055

Ukjent

Laksevåg etter bombing 04.10.1944

Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-012-085

Rolf Norvin

Skader på Laksevåg etter bombingen.

Husruin, Bombetreff

Fotografi ubb-ohk-013-047

Ukjent

Fra Holen, Laksevåg etter flyangrepet.

Gjenreising og sanering, Husruin, Rydningsarbeid

Fotografi ubb-ohk-018-069