1931 Okkupasjonen av Grønland 27.06.1931 1


Hallvard Devold, Eiliv Herdal, Ingvald Strøm, Søren Richter og Thor Halle

Flag, Flagg, Mann, Øy

Fotografi ubb-bs-ok-01030