DNS. Gengangere. 1890 3

Den Nationale Scenes teaterproduksjon av "Gengangere" med premiere 3. desember 1890.


Samling ubb-mlib-a0003-u-b-a

Brødr. Larm

Tekst på baksiden: "Gengangere, Bergen 1890, Kalle Løchen"

Teater, Portrett, Visittkortfotografi, Skuespiller

Fotografi ubb-mlib-a0003-u-c-a-loe-03-003

Brødr. Larm

Tekst på baksiden: " 'Gengangere', 1 akt. 'Å om forladelse - jeg trode man sad i kontoret. Kalle Löchen Bergen 1890"

Teater, Portrett, Visittkortfotografi, Skuespiller

Fotografi ubb-mlib-a0003-u-c-a-loe-03-004