DNS. Anne Franks dagbok. 1957 42

Den Nationale Scenes teaterproduksjon "Anne Franks dagbok" med premiere 8. mars 1957.


Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-001

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-002

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-003

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-004

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-005

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-006

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-007

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-008

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-009

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-010

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-011

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-012

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-013

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-014

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-015

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-016

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-017

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-018

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-019

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-020

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-021

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-022

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-023

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-024

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-025

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-026

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-027

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-028

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-029

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-001-030

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Portrett, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-031

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Portrett, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-032

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-033

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-034

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Portrett, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-035

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-036

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Portrett, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-037

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Kvinne, Portrett, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-038

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-039

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-040

Atelier KK

Kari Dehlin spilte Anne Frank.Ole Grepp var regissør.Scenografi og kostymedesign var ved teatersjef Schwab.

Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-001-041

Samling ubb-mlib-a0003-u-b-a