1876-1878 Den norske Nordhavsekspedisjonen, DS Vøringen 4


Stående bak fra venstre: G.O.Sars, Henrik Mohn. Sittende fra venstre: Kaptien Wille, Schirtz, D.C. Danielssen og Herman Friele.

Mann, Gruppeportrett, Dress, Vest

Fotografi ubb-bs-fol-00842-011

Passasjer, Skipsdekk, Mann, Seil, Forskning, Polarekspedisjon

Fotografi ubb-bs-fol-00842-012

Ukjent

Skip, Ekspedisjon, Sjømann, Langpipe, Forskning, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Fotografi ubb-bs-ok-01146-001

Ukjent

Skip, Ekspedisjon, Sjømann, Langpipe, Forskning, Polarekspedisjon, Forskningsfartøy, Selskinn

Fotografi ubb-bs-ok-01146-002