1959 Markens Bataljons 100-års jubileum, juni 9


Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Butikk, Gate, Jubileum, Reklameskilt, Klokke/ur, Brostein, Renseri, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03299

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Gatelys, By- og småsteder, Butikk, Bolighus, Gate, Jubileum, Brostein, Trapp, Hydrant, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03300

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Butikk, Jubileum, Brostein, Trebygning, Gatedør, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03304

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Butikk, Bolighus, Jubileum, Trehusbebyggelse by, Brostein, Trebygning, Våpenhandel

Fotografi ubb-bros-03305

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Flag, Flagg, Bolighus, Gate, Mann, Jubileum, Brostein, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03306

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

By- og småsteder, Butikk, Bolighus, Jubileum, Brostein, Flaggstang, Trebygning, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03307

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Gatelys, Barn, By- og småsteder, Butikk, Bolighus, Mann, Jubileum, Paraply, Frakk, Regntøy, Sydvest, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03308

Gustav Brosing

Marken Bataljons stiftelseshus med lauvbærkrans på fasaden. Marken Bataljon 100 år

Buekorps, Bolighus, Trehusbebyggelse by, Smau

Fotografi ubb-bros-03312

Gustav Brosing

Marken pyntet. Markens Bataljons 100 års jubileum

Møbelforretning, By- og småsteder, Flag, Flagg, Gate, Jubileum, Reklame, Bydekorasjon

Fotografi ubb-bros-03318b