Udstilling, Den historiske, i Bergen, 1/7 - 16/10 1898 1