1925 Bergens Museums 100-års jubileum 25. april 13


Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti fra bygningen med mennesker på Muséplass. Personbil framfor inngangen

Museum, Personbil, Inngangsparti, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-015

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti av bygningen med mennesker på Muséplass. En personbil framfor inngangen

Museum, Personbil, Inngangsparti, Vindu, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-016

Atelier KK

Parti fra Muséplass. Fotografert fra museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen to menn pluss personbil

Statuer/Skulptur, Personbil, Flag, Flagg, Murbolig, Barn og andre voksne, Politikonstabel

Fotografi ubb-kk-n-278-017

Atelier KK

Parti fra Museplass. Bergens Museums hundreårsjubileum. Fotografert fra museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen personbil med sjåfør

Museum, Statuer/Skulptur, Personbil, By- og småsteder, Universitet og forskning, Flag, Flagg, Hund, Jubileum, Folkemengde, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-278-018

Atelier KK

100-årsjubileet til Bergens Museum 25.april 1925. Parti av bygningen med mennesker på Muséplass. Personbil framfor inngangen

Museum, Gatelys, Statuer/Skulptur, Personbil, By- og småsteder, Universitet og forskning, Jubileum, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-278-019

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti fra Muséplass. Fotografert fra Museets trapp mot folkemengden. I forgrunnen to politimenn pluss personbil

Statuer/Skulptur, Personbil, Flag, Flagg, Murbolig, Barn og andre voksne, Politikonstabel

Fotografi ubb-kk-n-278-020

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum.Kong Haakon

Museum, Personbil, Mann, Flosshatt, Sjåfør

Fotografi ubb-kk-n-278-021

Atelier KK

Kong Haakon og professor Kolderup utenfor Historisk museum 25.april 1925 i anledning 100-årsjubileet til Bergens Museum.

Museum, Personbil, Mann, Frakk, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-278-022

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Kong Haakon

Museum, Personbil, Mann

Fotografi ubb-kk-n-278-023

Atelier KK

Professor Kolderup til venstre og Johan Lothe til høyre.

Professor, Museum, Mann, Botanisk hage, Jubileum, Frakk, Flosshatt

Fotografi ubb-kk-n-278-024

Atelier KK

Bergen Museums hundreårjubileum. Det gamle teater. Mennesker utenfor teateret.

Barn, Teaterbygning, Flag, Flagg, Stakittgjerde, Allmenning

Fotografi ubb-kk-n-278-025

Atelier KK

Bergen Museums hundreårsjubileum. Det gamle teater. Mennesker utenfor teateret

Teaterbygning, Flag, Flagg, Stakittgjerde, Allmenning, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-026

Atelier KK

Bergens Museums hundreårsjubileum. Parti av Det Gamle teater.

Teaterbygning, Personbil, Flag, Flagg, Barn og andre voksne

Fotografi ubb-kk-n-278-027