1905 Kong Haakons edsavleggelse i Stortinget 27. november 1


Severin Worm-Petersen

Konge, Dronning, Nasjonalforsamling

Fotografi ubb-bros-07439