1898 Musikkfesten i Bergen, 26. juni-03. juli 1


Fra venstre: Ole Olsen,Thorvald Lammers, Christian Cappelen, Johan Halvorsen, Nina Grieg, Johan Svendsen, Christian Sinding. Sittende fra venstre: Amali Gomür Harloff, Agathe Backer Grøndahl, Edvard Grieg, Gerhard Schjelderup, Erica Nissen, Iver Holter

Komponist, Musiker

Fotografi ubb-bros-01957