1928 Hærjubileet 18. januar 18


Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-001

Atelier KK

Kvinne, Soldat, Mann, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-002

Atelier KK

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser, Fane

Fotografi ubb-kk-n-301-003

Atelier KK

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-004

Atelier KK

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-005

Atelier KK

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-006

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-007

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-008

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-009

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-010

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-011

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-012

Atelier KK

Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-013

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-014

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-015

Atelier KK

Soldat, Allmenning, Yrkesklær, Offiser, Divisjonsmusikkorps

Fotografi ubb-kk-n-301-016

Atelier KK

Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-017

Atelier KK

Soldat, Flagg, Allmenning, Yrkesklær, Offiser

Fotografi ubb-kk-n-301-019