1906 Henrik Ibsens begravelse, 1. juni 1


Henrik Ibsen ble gravlagt på Vår Frelsers gravlund 1.juni 1906

Gravplass, Begravelse, Paraply, Flosshatt

Fotografi ubb-bs-ok-15348