DNS. Amfitryon 38. 1951 18

Den Nationale Scenes teaterproduksjon av "Amfitryon 38" med premiere 5. desember 1951.


Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-002

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring, som kanskje ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-009-004

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-005

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-006

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-007

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-008

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-009

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-010

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-011

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-012

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-013

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-014

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-015

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-009-016

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-017

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-009-018

Atelier KK

Amfitryon 38 (1951) var en teaterproduksjon av Den Nationale Scene. Amfitryon 38 var basert på et skuespill av Jean Giraudoux, Amphitryon 38.Regissør var Gerda Ring. Hun hadde ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-009-019

Samling ubb-mlib-a0003-u-b-a