Slaget paa Bergens vaag 1665 3


er relatert til disse samlingene. Disse samlingene er ikke tilgjengelig i Marcus, men du kan finne mer informasjon i den gamle Manuskriptkatalogen (pdf).

  • ubb-ms-0245
  • ubb-ms-0255
  • ubb-ms-0316


Coenraet Decker

Kopi etter originalen til Coenraet Deckers

Oversiktsbilde, Grafisk kunst

Fotografi ubb-bs-q-00131