1945 Fredsfeiring mai 8 11


Leif M. Endresen

Nazi-eiendeler brennes i Christian Michelsens gate.

Brann

Fotografi ubb-bs-ok-01369-001

Leif M. Endresen

Feiring av freden.

Flag, Flagg, Folkemengde

Fotografi ubb-ohk-005-006

Leif M. Endresen

NS-skiltet blir fjernet fra Ba-huset.

Flag, Flagg

Fotografi ubb-ohk-005-012

Leif M. Endresen

Nazieffekter brennes i Chr. Michelsensgt.

Hjelm

Fotografi ubb-ohk-005-030

Ukjent

Hjemmefronten rykker ut.

Motstandsgruppe

Fotografi ubb-ohk-009-003

Ukjent

Krigen er over og tyskerne kapitulerer.

Soldat, Hotell, gjestgiveri, skysstasjon, Uniform

Fotografi ubb-ohk-009-011

Rolf Norvin

Kunngjøring

Fotografi ubb-ohk-014-041

Ukjent

Nazieffekter brennes under opprydning i NS Huset.

Fotografi ubb-ohk-019-040

Rolf Norvin

1. Tropp av B. 31 på vakt ved sekunderstasjonen Solheim. Motstandsgruppene ble bedt om å møte på Katedralskolen i løpet av natten til den 9. mai.

Motstandsgruppe

Fotografi ubb-ohk-024-027

Rolf Norvin

Fred. Strandgaten 11-9-7.

Flag, Flagg

Fotografi ubb-ohk-024-033

Rolf Norvin

Vindusdekorasjon i anledning fredsfeiringen

Vindusutstilling

Fotografi ubb-ohk-024-039