1958 Nordnæs Bataillon 100-års jubileum, 3. mai 11


Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-001

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.

Gatelys, Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt, Buekorps

Fotografi ubb-kk-n-453-002

Atelier KK

Gatelys, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt, Buekorps

Fotografi ubb-kk-n-453-003

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-453-004

Atelier KK

Gatelys, Sykkel, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Reklameskilt, Buekorps

Fotografi ubb-kk-n-453-005

Atelier KK

Jubileum, Folkemengde, Buekorps, Musikkorps, Buekorpsgutter

Fotografi ubb-kk-n-453-006

Atelier KK

Gatelys, Jubileum, Brostein, Trikkeskinner, Buekorps, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-007

Atelier KK

Jubileum, Idrettsbane, Buekorps, Musikkorps

Fotografi ubb-kk-n-453-008

Atelier KK

Gatelys, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Reklameskilt, Buekorps

Fotografi ubb-kk-n-453-009

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør og innredning, Jubileum, Restaurant/Kafe, Buekorps, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-011

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør og innredning, Jubileum, Restaurant/Kafe, Buekorps, Selskap, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-012