1958 Nordnæs Bataillon 100-års jubileum, 3. mai 11


Atelier KK

Buekorps, Jubileum, Folkemengde, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-001

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958.

Gatelys, Buekorps, Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-002

Atelier KK

Gatelys, Buekorps, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Bibliotek, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-003

Atelier KK

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Folkemengde

Fotografi ubb-kk-n-453-004

Atelier KK

Gatelys, Buekorps, Sykkel, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-005

Atelier KK

Buekorps, Jubileum, Buekorpsgutter, Folkemengde, Musikkorps

Fotografi ubb-kk-n-453-006

Atelier KK

Gatelys, Buekorps, Jubileum, Brostein, Trikkeskinner, Fane

Fotografi ubb-kk-n-453-007

Atelier KK

Buekorps, Jubileum, Idrettsbane, Musikkorps

Fotografi ubb-kk-n-453-008

Atelier KK

Gatelys, Buekorps, Bibliotekbygning, Jubileum, Folkemengde, Reklameskilt

Fotografi ubb-kk-n-453-009

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør, Buekorps, Restaurant/Kafe, Jubileum, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-011

Atelier KK

Nordnæs Bataillons 100-års jubileum, 3. mai 1958. Jubileumsmiddag på Grand Selskapslokaler

Interiør, Buekorps, Selskap, Restaurant/Kafe, Jubileum, Middag

Fotografi ubb-kk-n-453-012