DNS. Adams fal. 1962 32

Den Nationale Scenes teaterproduksjon av "...it spel om Adams fal" med premiere 24. oktober 1962.


Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-001

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-002

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-003

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-004

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-005

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-006

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-007

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-008

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-009

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-010

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-011

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-012

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-013

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-014

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-015

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Kvinne, Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-016

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-017

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-018

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-019a

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-019b

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-020

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-021

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-022

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-023

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-024

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-025

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-026

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-027

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-028

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Portrett, Mann, Skuespiller, Teaterforestilling

Fotografi ubb-kk-t-004-029

Atelier KK

- it spel om Adams fal (1962) var basert på skuespillet Jeu d'Adam, forfatter ukjent. I 1962 var det 400-års jubileum for den første kjente oppførelsen av ...

Teaterbygning, Mann, Skuespiller, Teaterinteriør, Teaterforestilling, Scene

Fotografi ubb-kk-t-004-030

Samling ubb-mlib-a0003-u-b-a