1926 Dræggens Buekorps 70-års jubileum 3


Ukjent

Utsmykning i anledning Dræggens Buekorps 70-års jubileum.

Kvinne, Woman, Barn, Child, Jubileum, Bolighus, Residential Building, Flag, Flagg

Fotografi ubb-bros-05518

Ukjent

Gamlekarer

Buekorps, Jubileum, Fane

Fotografi ubb-bros-05522

Ukjent

Dræggens Buekorps 70 års jubileum. "Gamlekarer i Kroken"

Jubileum, Fane

Fotografi ubb-bros-09018a