1955 Brann på Bryggen 4. juli 30


Gustav Brosing

Fra den arkeologiske utgravningen på branntomten fra 1955. Grunnen i Bugården sett mot Bredsgården

Arkeologisk utgravning, Forsker

Fotografi ubb-bros-00764

Gustav Brosing

Fra den arkeologiske utgravningen på branntomten i 1955. Steinkjellere bakerst i Engelgården.

Arkeologisk utgravning

Fotografi ubb-bros-00765

Gustav Brosing

Fra den arkeologiske utgravningen på branntomten fra 1955. Grunnen i Bugården, sett bakover.

Arkeologisk utgravning

Fotografi ubb-bros-00766

Gustav Brosing

Bryggen. Fra utgravningene

Arkeologisk utgravning

Fotografi ubb-bros-00767

Gustav Brosing

Fra den arkeologiske utgravningen på branntomten fra 1955. Grunnen i Bugården, sett mot Bredsgården.

Arkeologisk utgravning

Fotografi ubb-bros-00768

Gustav Brosing

Arkeologisk utgravning, Forsker

Fotografi ubb-bros-00769

Gustav Brosing

Arkeologisk utgravning, Forsker

Fotografi ubb-bros-00770

Gustav Brosing

Arkeologisk utgravning

Fotografi ubb-bros-00771

Gustav Brosing

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Brann, Oversiktsbilde

Fotografi ubb-bros-03865

Ukjent

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Brann, Folkemengde, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04066

Ukjent

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Brann, Brannbil, Branntomt, Brannslokking

Fotografi ubb-bros-04067

Ukjent

Brann på Bryggen, 04. juli 1955

Brann, Brannruiner, Branntomt

Fotografi ubb-bros-04068

Oversikt over Gullskogården og bryggen fra Mariakirkens tårn. Opptaket er gjort etter utgravingene etter brannen i 1955 var begynt, men før siste bygninger ble revet.

Gate, Oversiktsbilde, Tak

Fotografi ubb-bs-ok-05995

Bildet tatt kl 23.

Kaianlegg, Brannbåt, Brannslokking

Fotografi ubb-bs-ok-06064-001

Brannvesen, Brannslange, Brannslokking

Fotografi ubb-bs-ok-06064-002

Kaianlegg, Brannbåt, Brannslokking

Fotografi ubb-bs-ok-06426

Ukjent

Brann, Oversiktsbilde, Brannbåt

Fotografi ubb-bs-ok-14074

Ukjent

Brann, Brannmann, Marinegast, Brannvesen, Brannslange

Fotografi ubb-bs-ok-16103

Ukjent

Brann, Tak

Fotografi ubb-bs-ok-16104

Ragnar Waage

Gave fra Freddy Matre,

Gatelys, By- og småsteder, Lastebil, Brannruiner, Politikonstabel

Fotografi ubb-bs-ok-19557-008

Ukjent

Gave fra Freddy Matre,

Brann, By- og småsteder

Fotografi ubb-bs-ok-19557-014

Atelier KK

Mann, Arbeidsklær, Frakk, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-039

Atelier KK

Mann, Arbeidsklær, Frakk, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-040

Atelier KK

Mann, Arbeidsklær, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-041

Atelier KK

Mann, Arbeidsklær, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-042

Atelier KK

Fritz Fjeldberg (1912-1973), jobbet hos frukt- og grønnsakshandler Kristoffer Berg i Dreggen,

Mann, Reklamefoto, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-115

Atelier KK

Fritz Fjeldberg (1912-1973), jobbet hos frukt- og grønnsakshandler Kristoffer Berg i Dreggen,

Mann, Reklamefoto, Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-116

Atelier KK

Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-117

Atelier KK

Brannruiner, Safe

Fotografi ubb-kk-n-593-118

Atelier KK

Kristoffer Berg, frukt en gros, poteter, grønnsaker. Kontor og lager på Dreggsallmenningen

Grønnsakshandel, Allmenning, Brannruiner

Fotografi ubb-kk-n-593-119