GrafikkSignatur: ubb-bs-fol-00109


Roselin. Pinæx. I: Meno.fculpsit. Hafniæ. 1775

Dette dokumentet er knyttet til emnet Mannsportrett

Avbildet:

Ludvig Holberg
(1684 - 1754)


comments powered by Disqus