Nummer skapt av

Publisert: 1906

Publisert i
Naturen. Et illustreret Maanedsskrift for populær Naturvidenskab vol. 30 (s. 129-160)

Utgitt av
Bergens MuseumSignatur: ubb-tskr-naturen-1906-05Gå til enkeltside for nedlasting:

Udg: Bergens museum, Red.: dr. J. Brunchorst

Inneholder:

  • Lidt om myggene og deres udvikling, s. 129-141, O. J. Lie-Pettersen;
  • Yangtse-kiang, s. 141-149, A. Lerbin;
  • Hunden i fortid og nutid, s. 149-154, Reinhardt;
  • Kulsyreproblemer, s. 154-158, Henry de Varigny;
  • Relatert til: Bergens Museum, Jørgen Brunchorst


    comments powered by Disqus