BrevSignatur: ubb-ms-1183-02Gå til enkeltside for nedlasting:

Brevpapiret er uten påskrift. Brevpapiret er av samme type som brevet fra Leif Tungesvik datert 10/12 -44. Brevpapiret er den del av: Tungesvik, Leiv M. 1914 - Brev og trykksaker fra konsentrasjonsleiren Sachsenhausen.

Dette dokumentet er knyttet til emnet Andre verdenskrig

Relatert til: Brev fra Leiv Tungesvik til Lars L. Tungesvik, Sachsenhausen 10/12 -44


comments powered by Disqus