ManuskriptSignatur: ubb-mohn-0001


Eies av Billedsamlingen


Gå til enkeltside for nedlasting:

Manus til en bok om familien Mohn, senere utgitt som "Christian Joachim Mohn: Hans forfædre, liv og efterkommere". Oslo: Emil Mostue AS, 1928. Manuskriptet er skrevet på maskin med håndskrevne kommentarer og bildetekster. Illustrasjonene er limt direkte på sidene. I tillegg til manuskriptet finnes det ved Billedsamlingen to supplement, fra Johan b.F. Mohn (1942) og Arne og Alf Mohn (1943).

Dette dokumentet er knyttet til emnene Historie, Familie og slekt

Relatert til: Gustav Emil Mohns samling

Er en del av


comments powered by Disqus