Relieff av Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter

Relieffer av dikterne Petter Dass og Dorothe Engelbretsdotter på Domkirkegården.

Dato: 1911

comments powered by Disqus