Conrad Mohr statuen

Byste av forretningsmann og legatstifter Conrad Mohr i Byparken.

Dato: 1940

comments powered by Disqus