Bygaven

Bygaven, minnesmerke på Rådstuplassen og gave til Bergen ved 900-årsjubileet fra de øvrige byene i Norge.

Dato: 1970

comments powered by Disqus