Hans Majestet Pinnsvinet

Hans Majestet Pinnsvinet, Studentersamfunnet i Bergens høye beskytter i "Studenterlunden" ved Bergen Museum.

Dato: 2005

comments powered by Disqus